1996 yılında Mersin’de doğdu. 2020 yılında Çağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Lisans dönemi boyunca Mersin Şehir Hastanesi, Kadın Sığınma Evi gibi pek çok yerde stajyer psikolog olarak görev almıştır. Prof. Dr. Çetin Okuyaz’ın Muayenehanesinde çalışmaktadır. DIR ® Floortime (201) Eğitimini tamamlayarak, DIR Floortime terapisti olmaya hak kazanmıştır. 

Aldığı Eğitimler; DIR Floortime ® 201 Terapisi Eğitimi, Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-IV(WÇZÖ-IV) Uygulayıcı Eğitimi, Bayley -III Bebek ve Çocuklar için Gelişim Ölçeği Uygulayıcı Eğitimi, Denver Gelişimsel Tarama Testi Eğitimi, MOXO Dikkat Testi Eğitimi, Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Bender Gestalt Testi, Peabody Kelime Anlama Testi, Cattel Zeka Testi 2A), Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi, Çocuk Odaklı Danışmanlık Becerileri Eğitimlerini tamamlamıştır. Riskli bebek ve çocuklarda gelişim takibi, zeka testleri, Dikkat  Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu , gelişimsel farklılıklarda erken müdahale (0-3 yaş) ilgi alanlarıdır.